Detalles do vehículo

NúmeroDepósitoColorEstadoProcedenciaServicioMatrícula UICAñoNº Const.ConstructorNotas
2412-2462

Vendida--Vendido a Costa Rica en 1993 (2412-5462-2462).
Número:2412-2462
Depósito: 
Color: 
Estado:Vendida
Procedencia:-
Servicio:-
Matrícula UIC: 
Año: 
Nº Const.: 
Constructor: 
Notas:Vendido a Costa Rica en 1993 (2412-5462-2462).

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás