Detalles do vehículo

NúmeroColorEstadoLugarAñoConstructorNotas
M-70RojoDesguazada
1944CAFBaja 01/89
Número:M-70
Color:Rojo
Estado:Desguazada
Lugar: 
Año:1944
Constructor:CAF
Notas:Baja 01/89

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás