Detalles do vehículo

NúmeroEx-númeroAñoConstructorNotas
AAW-68AAXL-3681929Carde y Escoriaza
Número:AAW-68
Ex-número:AAXL-368
Año:1929
Constructor:Carde y Escoriaza
Notas: 

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás