Detalles do vehículo

NúmeroEx-númeroAñoConstructorNotas
BB-801BB-8011927Carde y Escoriaza
Número:BB-801
Ex-número:BB-801
Año:1927
Constructor:Carde y Escoriaza
Notas: 

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás