Detalles do vehículo

NúmeroColorEstadoEx-númeroAñoConstructorNotas
A-240
DesguazadaAW-51877MAN-
Número:A-240
Color: 
Estado:Desguazada
Ex-número:AW-5
Año:1877
Constructor:MAN
Notas:-

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás